6 december når du oss på nya direktnummer

På måndag kväll 5 december påbörjar vi ett byte av nummerserie och från och med tisdag 6 december når du våra medarbetare på nya nummer.

De två sista siffrorna fortsätter vara samma, men de första siffrorna ändras. Om du har det gamla numret kan du räkna ut vad det nya numret är:

060-600 50 xx blir 060-658 55 xx

060- 600 70 xx blir 060-658 56 xx

Detta påverkar endast våra direktnummer och inte numret till Kundcenter eller felanmälan.