Anslutnings- och prisindikation för anslutning till elnätet

Behöver ni en ny- eller utökad elanslutning och vill ha en anslutnings och prisindikation? Fyll i och skicka in nedanstående formulär så kontaktar Sundsvall Elnät dig.

Vi har fasta priser för nyanslutningar av 16-25A.
Läs prislista för nyanslutning (uppdaterad 2023-01-01).