Ny elanslutning

Här finns information för dig som behöver en ny elanslutning till ditt hem eller ditt företag.

Så här gör du:

  1. När du vill ha el till ett nytt hus eller till ditt företag börjar du med att kontakta ett registrerat elinstallationsföretag som blir ditt ombud i kontakten med oss. Du kan kontrollera behörigheten på Elsäkerhetsverket.
  2. Be din installatör anmäla arbetet i god tid så det inte uppstår förseningar.
  3. Vi skickar en offert på anslutningen till dig samt ett nätavtal. När du godkänt offerten skickar vi ett installationsmedgivande till installatören och arbetet kan påbörjas. Om du är en juridisk person skickar vi ut fakturan när den underskriva offerten kommit in till oss.
  4. När arbetet är färdigt och elinstallatören skickar in en färdiganmälan kan anläggningen anslutas.

Hur lång tid tar det?

Det är många saker som kan påverka tiden det tar att få en anslutning, exempelvis om el finns framdragen i området, markförhållanden eller tid att ansöka om nödvändiga tillstånd från myndigheter och markägare.

  • Anslutning, 16-25 A, sker normalt 6 arbetsveckor efter beställning och inkommen färdiganmälan från elinstallatör, samt under förutsättning att nödvändiga tillstånd från markägare och berörda myndigheter erhålls.
  • Större anslutningar, 35 A och uppåt, sker enligt överenskommen tidplan, dock lägst 6 veckor.

Observera längre leveranstider. Det gällande världsläget skapar brist på material och komponenter vilket drabbar oss och våra leverantörer. Detta medför att leveranstiderna för elanslutningar kommer att vara längre än normalt. Behöver du en elanslutning rekommenderar vi att din installatör skickar in en föranmälan så fort som möjligt.

Skapa en anslutningsförfrågan via vårt förfrågningsformulär

Högspänningsanslutning

Se mer information i våra tekniska anvisningar nedan.

Dokument:

Prislista från 2022-01-01

Prislista från 2023-01-01

Teknisk anvisning för elinstallation