Säkringsändring

Se över din huvudsäkring vid förändringar.

Dina huvudsäkringar som ofta sitter i anslutning till elmätaren har två funktioner. Dels skyddar de din anläggning om det blir fel, dels anger de hur mycket ström du kan använda samtidigt. Om du har bytt värmekälla eller gör någon annan större förändring som påverkar din elförbrukning så bör du se över din huvudsäkring. Kontakta ett registrerat installationsföretag för råd om byte av huvudsäkring. Elinstallatören upprättar en föranmälan om säkringsändringen och blir ditt ombud i kontakten till oss.

Dokument

Teknisk anvisning för elinstallation

Fler sidor på Sundsvallelnat.se

Säkringsabonnemang