Tillfällig elanslutning

Det finns två typer av tillfälliga elanläggningar, byggkraftsanslutning och tillfällig anslutning.

Anslutningarna ska anmälas till Sundsvall Elnät av ett registrerat installationsföretag via föranmälan.nu. Se våra tekniska anvisningar längst ned på sidan för mer information angående våra krav på anläggningarna.

Byggkraftsanslutning

Den första typen är byggkraft som används vid nybyggnad, ombyggnad, reparation och rivning. Byggkraft får bara användas under byggtiden, som mest under 12 månader.

Tillfällig anslutning

Den andra typen av tillfällig elanläggning används för att mata ambulerande verksamheter med el, såsom tivoli, cirkus eller andra typer av tillfälliga evenemang. Den här typen av elanläggning får finnas under max 6 månader.

Pris

Pris, se aktuell prislista längst ned på sidan.

Hur lång tid tar det:

För tillfällig anläggning 16-25 A tar det cirka 5 arbetsdagar från föranmälan till att anläggningen kan kopplas in.

För tillfällig anläggning >25 A tar det cirka 10 arbetsdagar från föranmälan till att anläggningen kan kopplas in.

Se till att anmäla byggkraft/tillfällig anslutning i god tid innan så vi hinner förbereda anslutningen.

Dokument:

Teknisk anvisning för elinstallation

Prislista från 2024-01-01

Andra Webbplatser:

föranmälan.nu