Avläsning av elmätare hos ett antal kunder

Just nu läser vår entreprenör Kvarnmyra El av elmätare hos ett antal kunder i vårt nät.

De bokar ingen tid då arbetet sker från utsidan av husen, på stolpar eller fasadmätarskåp. I vissa undantagsfall kan de behöva komma in i fastigheten för att färdigställa mätningen och de tar då kontakt via telefon för en tidsbokning.

Fram tills alla elmätare i vårt nät blivit smarta måste denna mätning utföras manuellt.