Avläsning av elmätare hos ett antal kunder

Just nu läser vi av elmätare hos ett antal kunder i vårt nät. Avläsningarna sker under en kort period och vi har effektiviserat arbetet och jobbar därför både dag- och kvällstid. Vi bokar ingen tid då arbetet sker från utsidan på husen, endast i vissa undantagsfall kan vår personal behöva komma in i fastigheten för att färdigställa mätningen.