Betalnings- och driftoperatör för elbilsladdning i Sundsvall nu klar

Sundsvall Elnät har nu skrivit avtal med CLEVER Sverige om drift, underhåll, service och administration av bolagets publika laddstationer för elbilsladdning. Det här innebär att elbilsförare senast i slutet av juni kommer att betala för att ladda sin elbil på Sundsvallsområdets publika laddstationer och göra det med hjälp av ett laddkort från CLEVER.

Arbetet med att integrera Sundsvall Elnäts publika laddstationer i Sundsvall, Stöde, Matfors, Kvissleby, Alnö, Kovland, Indal, Liden och Sundsbruk i CLEVERs landsomfattande laddnätverk är redan påbörjat. Laddarna kommer att kopplas till CLEVERs nätverk och system, vilket innebär att bolaget sköter drift och underhåll på laddstationerna samt ansvarar för slutkundskontakten vid betalning, kundservice etc.