Du betalar myndighetsavgiften på din nästkommande faktura

En gång per år betalar du en myndighetsavgift som innefattar nätövervakning, elberedskap och elsäkerhet.

Avgiften läggs på nästkommande faktura, vilket betyder att du med månadsfaktura får myndighetsavgiften på din faktura som avser januari månads förbrukning.

Myndighetsavgiften har höjts från och med 1 januari 2020. Beslutet är fattat av regeringen.

 

Här kan du läsa mer om vad du betalar för hos oss

Här kan du läsa om regeringens beslut och den höjda avgiften.