Du kan bli kontaktad av oss för en varumärkesundersökning

Under sommaren kontaktar vi ett urval av er som bor i vårt elnätsområde för att ställa några frågor om vårt varumärke.

Vi är tacksamma om du vill delta i denna undersökning för att hjälpa oss utveckla vår verksamhet.