2022 höjer vi elnätsavgifterna med ett genomsnitt på 20 procent

Från 1 januari 2022 kommer Sundsvallsborna att få ökade elnätsavgifter med ett  genomsnitt på 20 procent. För en familj i en normalstor villa med en säkringsstorlek på 20 ampere motsvarar höjningen cirka 152 kronor mer i månaden, beroende på förbrukning.

Vi behöver nyttja den här möjligheten av två skäl. För det första så kan vi nu bygga ett ännu mer högkvalitativt elnät som klarar energiomställningen med exempelvis fler solpaneler på taken och laddstolpar till elfordon. Ett nät som bidrar till ett mer elektrifierat och miljövänligt Sundsvall för företag och privatpersoner. För det andra så behöver vi nyttja möjligheten för att kunna bidra till kommunfullmäktiges beslut om en förbättrad ekonomi i Stadsbackenkoncernen, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Läs mer i vårt pressmeddelande här.