Elprisstöd även till norrländska hushåll

Regeringen arbetar med att ta fram ett nytt elprisstöd till hushåll i hela Sverige för perioden november-december 2022. Mycket tyder därför på att kunder i Sundsvalls Elnäts område kommer bli kompenserade för de höga elpriserna under slutet av förra året.

Elpriserna har varit höga i alla elområden under november och december 2022, vilket har fått regeringen att agera. I januari beslutade regeringen att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att finansiera ett nytt elprisstöd. Det nya stödet ska dessutom omfatta alla hushåll i Sverige som har ett eget elnätsavtal. Förberedelserna för det nya stödet pågår löpande, men utbetalningslösningen för det nya stödet är ännu inte färdigställd. Regeringen kommer inom en snar framtid återkomma med en detaljerad tidsplan om både hur och när utbetalningarna kan komma att ske.

Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.