Energiskatten på din elnätsfaktura från årsskiftet

Från 1 januari 2018 kommer du att få din energiskatt fakturerad av oss som elnätsföretag istället för av din elhandlare.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från oss som ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från oss kommer att innehålla fler uppgifter och bli högre.

Det är Riksdagen som har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.

Vad är energiskatt – och vad är moms?

Energiskatten är en konsumtionsskatt som går till statskassan. Dess storlek/summa bestäms därför av riksdagen. För de flesta i Sverige är energiskatten 33,1 öre per kilowattimme, kWh.

Dessutom blir det moms med 25 procent som läggs på summan för kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Läs mer om dina totala elkostnader här. 

Vill du veta mer om energiskatten på el i Sverige så hänvisar vi dig till Skatteverket.

För fullständig information om ändringen i lagstiftningen, se budgetpropositionen för 2017 (sida 292-301).

För kunder med effekttariff

Har du effekttariff där du betalar för den eleffekt, mätt i kWh, som du abonnerar på? När vi som elnätsföretag tar över skatteskyldigheten kommer du precis som alla andra kunder att betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.