Effektivare energianvändning

Här kan du läsa om enkla åtgärder för att använda energin effektivare.

Vi föredrar att prata om energianvändning, istället för energiförbrukning. Vi menar att det inte bara handlar om att du ska förbruka mindre energi, utan snarare om att du ska fundera över hur du använder energin. Använd energi till det du har nytta av och välj bort den onödiga användningen, det är vårt bästa tips.

För att få fler tips kan du vända dig till Sundsvalls kommuns energirådgivare.
Vill du ha oberoende vägledning om din el kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå

Ungefär 60 procent av energin du använder i hemmet går åt till att värma upp huset. Sänker du temperaturen några grader minskar du energiåtgången. För att använda energin effektivt är det samtidigt viktigt att du minimerar värmeförlusterna som framförallt sker genom vinden, dörrar och fönster. Om du har golvvärme tänk på att stänga av den under sommaren för att spara energi.

Du kan använda energin bättre genom att ha rätt belysning på rätt ställe och släcka lamporna när de inte behövs. Använd starkare belysning där du arbetar och svagare allmänbelysning. Men framförallt, byt till LED-lampor. De är effektiva och använder 80 procent mindre el än en vanlig glödlampa.

Effektivisera energin genom att ha rätt temperatur i kylen och frysen. I kylen rekommenderas +5 grader och frysen -18. För varje grad kallare ökar energianvändningen med ungefär 5 procent. Underhåll din frys genom att frosta av den och dammsuga baksidan på den. Det är även viktigt att du köper nya vitvaror när de börjar bli gamla, en ny kyl eller frys behöver ungefär 80 procent mindre energi än en 15 år gammal.

För att duscha i tio minuter betalar du ungefär sex kronor i elkostnad. Duschar du fem minuter kortare varje dag kan du spara upp till 1100 kronor per år.

Tvättar du i 40 grader istället för 60 grader halveras energimängden och elkostnaden. Att torka ett kilo tvätt i tumlare kostar 1,50 kronor och de flesta tumlarna rymmer ungefär sex kilo tvätt, vilket ger en elkostnad på 9 kronor per torkning. I genomsnitt tvättar vi 200 gånger per år och det innebär att du kan spara 1800 kronor per år om du lufttorkar tvätten istället.

När du inte använder dina apparater ska du stänga av dem med strömbrytaren istället för att använda standby-läge. Alla apparater som står i standby-läge förbrukar onödig energi. Ett tips är att koppla alla apparater till ett grenuttag så att du enkelt kan stänga av apparaterna samtidigt.