Vad är el och vad är energi?

Här får du en enkel förklaring av vad elektricitet och energi är, för att du ska förstå elen i ditt hem och kunna använda den effektivare.

Energi finns överallt – i vinden, solen och vågorna. Den finns även lagrad i fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Kraftverken omvandlar energikällorna till el som sedan transporteras genom elnätet och hem till dig. Elen är alltså ett effektivt och flexibelt sätt att förflytta energi. Elsystemet tar till vara på älvens vatten, vindens luftström och den eldade naturgasen för att sedan transporteras till din dator, lampa eller spis. Att vara energibärare för all energi, det är en egenskap som är unik för elen.

Elektrisk laddning innebär att det finns ett över- eller underskott av elektroner i ett ämne. När två ämnen med olika laddning arbetar tillsammans bildas spänning (Volt) och ström (Ampere). Ström är den mängd elektriska laddningar som rör sig i den elektriska ledningen mellan ämnena. Spänning är hur snabbt och med vilken kraft laddningarna rör sig genom den elektriska ledningen.

Effekten (Watt) är spänningen multiplicerat med strömmen. Effekten är hur mycket arbete en apparat gör per tidsenhet. Det anger i vilken takt elektriciteten används och hur mycket apparaten drar. Till exempel hur starkt en lampa lyser.

Energi är effekt under en viss tid. Det mäts i kilowattimmar (kWh). För att räkna ut hur mycket energi din apparat drar ska du multiplicera Wattalet med hur länge apparaten används.
1 kW = 1000 W
Energi (kWh) = Effekt (W) x tid (h)

 

Andra webbplatser:

Fortsätt läs om el och energi hos Energiföretagen Sverige.