Europeiska Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen 25 maj

Den 25 maj i år träder den nya Europeiska Dataskyddsförordningen i kraft inom hela EU och ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

Vad innebär det här för dig?

Sundsvall Elnät som elnätsföretag är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar.

Personuppgifterna samlas in och behandlas av oss för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som konsument, näringsidkare eller högspänningskund.

I vissa fall kan vi komma att anlita underleverantörer för att utföra arbete. Då upprättar vi i så fall så kallade personuppgiftsbiträden för vidare hantering av dina personuppgifter. Personuppgifterna kan då komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part, exempelvis till ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag.

Personuppgifter kan även lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av dina ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan dessutom komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med dig ska kunna fullgöras.

Dina rättigheter i med nya förordningen

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Sundsvall Elnät lagrar om dig. Du kan även begära en rättelse av felaktiga personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.

Du har dessutom rätt att begära radering av dina personuppgifter om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om du anser att rättslig grund saknas. Då gör vi i så fall en bedömning av din begäran.

Du har rätt att få personuppgifter som du själv lämnat överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Om du anser att Sundsvall Elnät inte har åtgärdat de brister som du har meddelat oss, och att det strider mot Dataskyddsförordningen, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.