När du flyttar in

Ring vårt kundcenter 060-600 50 20 i god tid innan du flyttar in i din nya bostad.

Information in english.

Elnätsavtalet är knutet till en viss bostad och kan därför inte flyttas. Vi ber dig därför att kontakta vårt kundcenter på telefon 060-600 50 20 i god tid innan du flyttar in, så att vi kan teckna ett nytt avtal med dig för den nya bostaden. Detta för att vi vill försäkra oss om att vi flyttar in dig på rätt anläggning och att strömmen är påslagen. Sundsvall Elnät tillämpar muntliga avtal som bekräftas skriftligen. Observera att en inflyttsanmälan inte automatiskt avslutar ditt nuvarande avtal.

Lite att tänka på innan du ringer

Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom elnätsavtalet och elhandelsavtalet ska tecknas av samma person.

Dessa uppgifter behöver vi:

  • Personnummer eller kundnummer
  • Namn, adress och telefonnummer
  • Den dag då elleveransen ska starta
  • Lägenhetsnummer
  • Anläggningsid, om du känner till det