För säkrare strömförsörjning − på måndag startar årets röjningsarbete

På måndag den 22 augusti startar Sundsvall Elnät årets röjningsarbete för att frigöra luftledningar från kvistar, sly, träd och dylikt som riskerar att falla på elledningarna och orsaka strömavbrott. I år sker röjningsarbetet på Norra Alnö och fram till bron.

Områdena som berörs är Eriksdal, Hovid, Hörningsholm, Nacka, Nysäter, Stornäset, Ås, Nedergård, Smedsgården, Rökland, Släda, Bullås, Vattentornet och Jarlåsen – allt i syfte att skapa säkrare strömförsörjning.

Arbetet som utförs med kviststång eller röjsåg sker med ett intervall på fem år i varje område. Det är så länge som Sundsvall Elnät bedömer att det tar för sly och buskar att växa upp igen efter en röjning.

Det här innebär att Sundsvall Elnät via underentreprenör kan synas vid luftledningar i nämnda områden från idag och i cirka åtta-tio veckor framåt.