Förberedande insatser hos Försäkringskassan i och med beslutet om utbetalningen av elstöd till privatpersoner i elområde 1 och 2.

Elstödet betalas ut till privatpersoner med ett eget elnätsavtal och beräknas på elförbrukningen i november och december 2022.

 

Du har rätt till elstöd om du
1. Är privatperson och alla dödsbon förutom de dödsbon som bedriver näringsverksamhet
2. Hade ett eget elnätsavtal direkt med ett elnätsbolag den 31 december 2022.

Du är inte berättigad till elstöd om du
1. Är en näringsidkare (exempelvis driver enskild firma, ett aktiebolag eller ett handelsbolag)
2. Flyttade från bostaden innan den 31 december 2022

Försäkringskassan har fått uppdraget att ansvara för utbetalningarna och de tar nu fram en tidplan för när utbetalningarna kommer att ske. Vår uppgift, som nätägare, blir att förse Försäkringskassan med de uppgifter de behöver för att genomföra uppdraget.

Så här räknar du ut hur vilket stöd du får
I vårt område, elområde 2, får du ersättning med 90 öre per kWh. Hushållen får stöd för 80% av den totala förbrukningen under november-december 2022, dock ej den del som överstiger 18 000 kWh. Stödet ges utan moms och energiskatt.

Exempel:
Adressvägen 1 hade en förbrukning för november och december på totalt 5000 kWh. Stödet räknas då ut på följande sätt:
5000 kWh x 0,8 (80%) x 0,9 (90 öre) = 3600 kronor

Försäkringskassan har samlat information om elstödet på sin hemsida –  klicka här för att läsa på mer om elstödet.
På regeringens hemsida har man samlat de vanligaste frågorna och svaren kring elstödet – klicka här för att komma till regeringens hemsida