Försäkringskassan handhar uträkningar och utbetalningar av elstöd

Vi får just nu många frågor från våra kunder gällande hur elstödet beräknas samt när, och hur, utbetalningarna genomförs. Dessa frågor har vi inga svar på då vi enbart lämnar underlag till Försäkringskassan för vidare administration. Därför hänvisar vi alla frågor gällande elstödet till Försäkringskassan.

Observera att elstödet enbart gäller privatpersoner som förbrukat el för konsumentändåmål, till exempel hushålls-el och uppvärmning av din privata bostad, fritidshus eller garage. Skulle du som har hyresfastigheter, enskild firma eller annat företag få elstöd blir du återbetalningsskyldig då elstödet enbart gäller privatpersoner. Får du felaktig utbetalning kan du begära ett återkravsbeslut på beloppet.

Skicka din begäran till:

Försäkringskassan
GF Kundmöte, elstöd
103 51 Stockholm

Klicka här för att komma till Försäkringskassans information.

Har du inte fått ditt elstöd innan den 19 juni är du välkommen att kontakta oss.