Försenade autogirobetalningar

Har du fått en faktura med förfallodatum 2023-02-28 och har autogiro som betalsätt? Då har du kanske märkt att betalningen för fakturan inte har dragits från ditt konto. Detta beror på ett tekniskt problem hos Nordea.

Nu har Nordea löst problemet och vi har fått meddelande om att autogirodragningarna kommer att genomföras idag fredag, eller senast på måndag 2023-03-06. Om du berörs kommer du naturligtvis inte att drabbas av påminnelseavgift eller dröjsmålsränta på grund av denna försening.

Om ditt bankkonto saknar täckning vid dragningstillfället så kommer det att göras ytterligare två försök att dra beloppet från ditt konto. Om bankkontot fortfarande saknar täckning då, så kommer påminnelse därefter att skickas till dig.