Framskjutet elarbete i vissa områden till följd av oväntade händelser

Till följd av vissa oväntade händelser under första halvåret 2016 så tvingas vi till att skjuta på viss vädersäkring då vi gräver ned luftledningar i marken. Detta i vissa delar av Bergsåker, Korstaby, Granlo och i Sundsbruk.

Arbetet med att gräva ned luftledningar i marken för att ytterligare säkra elnätet mot extremväder planeras nu istället att ske under våren och sommaren 2017. Vissa mindre jobb kan dock komma att utföras men inte i den omfattning som vi hade räknat med.

Detta kommer inte att påverka dig som kund i dessa områden.

Vid frågor, kontakta vårt kundcenter på: 060-600 50 20.