Glädjande nyheter för branschens framtid

Nu finns återigen möjligheten till en tvåårig YH-utbildning till Elkrafttekniker vid Heta Utbildningar i Härnösand.

Energiomställningen i samhället innebär stora investeringar för elbranschen och därmed ökar också behovet av kompetent arbetskraft. Utbildningen till elkrafttekniker ger möjligheten att vara med i förnyelsen och ombyggnaden av våra befintliga elnät som just nu pågår. Det finns ett stort behov av nya tekniska lösningar, som Smarta nät, nätkoder och mikroproduktion för att möta de växande kraven. Stora projekt är på gång vilket kräver fler tekniker med rätt kompetens.

I utbildningen ingår en betydande del praktik (Lärande i arbete, LIA) och vi kommer att efter bästa förmåga bereda plats för LIA-praktikanter i vår verksamhet.

Utbildningen, som startar hösten 2018, löper över fyra terminer och är studiemedelsberättigade.
För mer information – besök Heta Utbildningars hemsida