Här sker årets röjningsarbete för att frigöra luftledningar från träd och kvistar

Årets röjningsarbete är igång längs luftledningar för el i områdena: Tunadal, Sundsbruk, Skönvik, Gudmunsbyn, Huli, Öråker och Bosvedjan.

Arbetet beräknas fortsätta till slutet av oktober och sker för att förhindra att träd och kvistar skaver på elledningarna och orsakar strömavbrott.