Höjd energiskatt 2023

Skattesatsen för el höjs fr.o.m. 1 januari 2023 från 45 öre per kWh till 49 öre, inkl. moms.

I dag ligger skattesatsen på el på 36,0 öre per kWh (exkl. moms) och 45 öre per kWh (inkl. moms). Efter årsskiftet, d.v.s. från och med 1 januari 2023, blir skatten 39,2 öre per kWh (exkl. moms) och 49 öre per kWh (inkl. moms).

Läs om våra tariffer under Priser och fakturor