Ingen höjning av Sundsvall Elnäts nätavgifter nästa år

Trots fortsatt omfattande investeringar kommer Sundsvall Elnät inte att höja några nätavgifter under 2021.

Tidigare år har bolaget höjt avgiften med några procent i början av året för att klara investeringarna, men 2021 genomförs alltså ingen sådan höjning då företaget bedömer att man klarar de investeringar som ska genomföras utan höjningar.

Läs mer i vårt pressmeddelande här.

Se tarifferna här.

Se tarifferna för högspänning här.