Inte aktuellt med nedstängningar av elnätet i elområde två

Det går att läsa i media nu att det kan bli aktuellt med nedstängningar av elnätet om elkrisen förvärras. I och med detta vill vi vara tydliga med att om nedstängningar av elnätet skulle bli realitet är det i första hand södra Sverige som drabbas. För vårt elområde (elområde två) är det inte aktuellt med nedstängningar och vi kan, i dagsläget, heller inte se något som tyder på att norra Sverige kommer att drabbas av detta.