Kabelinmätning berör boende i Haga och Granloholm

Nu i mars mäter vi in kablar i marken i stora delar av Haga och vissa delar av Granloholm. Vi gör det för att få ett mer exakt läge på våra elkablar. Arbetet innebär inget strömavbrott utan du som boende i dessa områden påverkas endast genom att du kan se vår underentreprenör Geomatikk i området och på din tomt. Kablarna mäts in med hjälp av GPS så att vi sedan får det digitalt i våra system.