Kabelinmätning berör boende kring Sidsjön/Sallyhill och Bosvedjan

Nu i november/december mäter vi in kablar i marken kring Sidsjön/Sallyhill och Bosvedjan. Vi gör det för att få ett mer exakt läge på våra elkablar. Arbetet innebär inget strömavbrott utan du som boende i dessa områden påverkas endast genom att du kan se våra underentreprenör i området och på din tomt. Kablarna mäts in med hjälp av GPS så att vi sedan får det digitalt i våra system.

Dessa områden berörs: