Kabelinmätning i delar av Bosvedjan

För att få ett mer exakt läge på våra elkablar mäter nu Kraftservice in dessa med GPS i delar av Bosvedjan.

Arbetet innebär inget strömavbrott utan du som boende i dessa områden påverkas endast genom att du kan se våra underentreprenör i området och på din tomt. Kablarna mäts in av företaget med hjälp av GPS så att vi sedan får det digitalt i våra system.

De gator vi mäter in kablar på är: Duvhöksvägen, Sparvhöksvägen, Havsörnsvägen, Kungsörnsvägen, Jaktfalksvägen, Rovfågelsvägen, Ugglevägen och Tonfalksvägen.