Vi förbättrar kommunikationen i vårt elnät

Som ett steg i att säkra mätvärdesinsamlingen och driften av de nya smarta elmätarna kommer vi under några månader att förbättra kommunikationen till de nya elmätarna.

Vi utför åtgärder i hela vårt elnätsområde genom att installera fler RF-antenner som bidrar till förbättrad kommunikation mellan elmätaren och insamlingssystemet. Antennerna monteras vid kundernas mätplatser vilket kan vara vid utomhusmätare i fasadmätarskåp, kabelskåp på marken eller på stolpar. Ibland behöver vi även installera antenner inomhus vid mätaren. Dataöverföringen sker genom ett trådlöst radionätverk där mätarna pratar med varandra och skickar sedan informationen till en central enhet. Den centrala enheten skickar informationen vidare antingen via 4G-nätet eller fibernätet.

Arbetet sker löpande och under vecka 38-41 befinner vi oss på Alnö. Under veckorna 43-46 påbörjas arbetet i områdena Gångviken, Ljustadalen och Tunadal.


Bilden visar hur antennen ser ut.