Kompletterande information om avbrottsersättning och skadestånd

Enligt Ellagen 10 och 11 kap. har du rätt till avbrottsersättning när du har varit utan el i tolv sammanhängande timmar, lägsta ersättningsnivå 900 kr. Först när elen har fungerat oavbrutet två timmar i sträck räknas det som att strömmen är tillbaka.

Jämkning – sänkning av avbrottsersättningen

I vissa fall kan elnätsbolag välja att göra jämkning med tillhörande ersättningsavdrag. Vi har rätt att göra detta bland annat om arbetet med att få igång elen har försenats för att vi inte kan utsätta våra montörer för betydande risker under till exempel pågående storm.

Din rätt till skadestånd

Skadeståndet innebär att du kan ha rätt till ersättning för inkomstbortfall eller annan förlust på grund av elavbrottet, oavsett elavbrottets längd. Eventuell avbrottsersättning räknas av från skadeståndet.