Krisberedskapsveckan 6-12 maj

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. För tredje året i rad arrangeras Krisberedskapsveckan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är initiativtagare till kampanjen som sätter fokus på vad vi människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Kampanjen är en del av en större satsning som MSB gör för att förbättra kommunikationen med medborgarna om hot och risker och om vikten av att alla som kan förbereder sig för att kunna hantera en besvärlig vardag. Kampanjen syftar till att skapa reflektion och att få människor att tänka till kring hur de skulle klara en samhällskris. Under perioden 6-12 maj arrangeras Krisberedskapsveckan i hela Sverige. Syftet är att alla Sveriges invånare ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.