Med resultat över budget för 2022 – fortsatt kraftiga investeringar i linje med energiomställningen väntar

Med ett resultat över budget kommenterar vd utfallet så här:

− Det är flera saker som samverkar till det här. Precis som året innan så märks det tydligt att Sundsvall utvecklas då vi även 2022 anslutit fler än väntat till elnätet. Regionnätsavgifterna blev något lägre än planerat. Vi har dessutom gjort höjningar i elnätsavgifterna, vilket bidrar till det här resultatet såklart. Det är något vi har behövt göra, mycket med anledning av den energiomställning som vi med kraftfulla investeringar riggar vårt elnät för att möta, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Läs mer i pressmeddelandet här.