Med våra julgåvor ser vi till att det lyser i Södra Narok, Kenya

Sundsvall Elnät fortsätter att skänka pengar till det framgångsrika projektet Givewatts som i år förser Södra Narok i västra Kenya med solenergilampor till skolbarnen och deras familjer.

Lamporna gör stor nytta. Eleverna kan studera efter mörkrets inbrott med bättre studieresultat som följd, samtidigt som miljön inomhus blir bättre då eldning av fotogen och träbitar ersätts. Familjernas ekonomi förbättras och klimatet tjänar på lamporna. Förutom att ladda lampor laddas även mobiltelefoner med solcellerna vilket möjliggör kommunikation, en annan viktig pusselbit för utveckling.

I hela Narok County området lever merparten helt utanför elnätet och använder därför fotogen, ved och kol för ljus, uppvärmning och matlagning.

Läs mer på GiveWatts hemsida.