Med våra julgåvor ser vi till att det lyser i västra delarna av Kenya!

Sundsvall Elnät fortsätter att skänka pengar till det framgångsrika projektet Givewatts som i år förser kenyanska skolbarn och deras familjer med solcellslampor.

Dessa områden saknar i stor utsträckning elektricitet och hushållen använder ved, fotogen och träkol för att lysa upp på kvällen och för att laga mat. Tillgången till en ren och effektiv energilösning påverkar utbildning, ekonomi, hälsa och miljö både på kort och lång sikt.

Givewatts, med deras solcellslampor, bidrar till en mer hållbar utveckling i regionen!