Myndighetsavgifter tillkommer på fakturan för februari

På februarifakturan tillkommer myndighetsavgifter.

Kostnaden, på 67,19kr, är för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap – tre viktiga komponenter för att du ska känna dig trygg med elen, hela vägen hem till dig. För dig som har kvartalsfaktura läggs kostanden på fakturan som kommer i slutet av mars. Avgifterna betalas en gång per år.

Myndighetsavgifter ska man så klart inte skratta bort, men vi har valt att förklara myndighetsavgifterna med en sång!
Klicka här för att se när Kundcenter-Line säger det med en sång.