Vad gör vi av den höjda nätavgiften?

Det är svårt att inte se en höjd nätavgift som en direkt kostnad. I år, när vi höjer nätavgiften med ett genomsnitt på 20 procent, så är det ännu svårare att inte se den som en direkt kostnad. Därför känns det viktigare än någonsin att förklara varför vi gör det här.

Vi vill uppmuntra till alternativa energikällor och hoppas att så många som möjligt skaffar exempelvis solcellspaneler. Solceller och laddinfrastruktur kräver ett än mer utvecklat och stabilt elnät och det är där vi, på Sundsvall Elnät, kommer att lägga krutet nu. Vi behöver öka kapaciteten i vårt elnät och rusta oss för framtiden. Vi behöver bidra till energiomställningen och möjliggöra en mer hållbar vardag för våra kunder. Allt ska investeras i elnätet. Precis allt.

Som kund hos oss blir du automatiskt uttagen till miljömatchen. Det är en tuff match. Via elnätsavgiften bidrar du inte bara till energiomställningen utan i förlängningen också till att Sundsvall blir en än mer attraktiv och hållbar stad att leva och etablera sig i.

Viktigt att poängtera är också att vi, trots en 20-procentig höjning av nätavgiften ändå bara ligger i mitten på Sverigeskalan, vilket vittnar om att Sundsvall Elnät haft väldigt låga nätavgifter, väldigt länge.