Arbeta och praktisera hos oss

När vi rekryterar lägger vi stor vikt vid medarbetarens personlighet. Ansvar, attityd och motivation är egenskaper som vi värderar lika högt som kunskap inom arbetsområdet.

För att få medarbetare som passar för jobbet är personliga rekryteringar viktiga för oss. Eftersom vi till stor del grundar våra anställningar på personlighet vill vi lära känna våra potentiella medarbetare och tar därför ofta in praktikanter och examensarbetare.

Våra medarbetare består främst av personer som arbetar inom el och projektledning. Vi har montörer, tekniker, ingenjörer och medarbetare som arbetar med infrastrukturbyggande. Utöver det har vi personer inom stab- och stödjande funktioner, och täcker en del av vårt arbetskraftsbehov genom att köpa in tjänster från lokala aktörer i första hand.

Eftersom branschen ständigt förändras lägger vi mycket energi på att utveckla kompetensen och kunskapen hos våra medarbetare. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med vår kompetensförsörjning genom bland annat inhyrning av personal, in-/outsourcing och utbildning.

Genom en praktik eller ett examensarbete hos oss får vi möjlighet att lära känna dig, och du får insikt i vår verksamhet. Att bygga långsiktiga relationer är något vi tycker är viktigt och när vi rekryterar satsar vi därför ofta på att anställa tidigare praktikanter och examensarbetare. Vi tar främst in praktikanter som utbildar sig inom el- och energibranschen. Genom samarbeten med gymnasiala och eftergymnasiala skolor som till exempel Mittuniversitetet och och Umeå Universitet via Elkraftsprogrammet tar vi in ett flertal praktikanter och examensarbetare varje år

Av skolan vill vi ha en praktikplan med information om vad som är målet med praktiken, vad eleven ska göra och lära sig under praktiktiden.

Du som letar efter examensarbete får gärna höra av dig till oss så kan vi tillsammans försöka hitta ett intressant projekt.

Vill du veta mer, kontakta vår HR-chef Kristina Blombäck:
kristina.blomback@sundsvallelnat.se
060-658 55 55.