Planer på höjda elnätsavgifter efter riksdagsbeslut om outnyttjade intäktsökningar

Riksdagen beslutade i förra veckan om ökat investeringsutrymme för elnätsföretag. Det innebär att de nätföretag som har ett outnyttjat utrymme i en tidigare reglerperiods intäktsram ska kunna rulla över dessa intäktsmöjligheter för nyttjande under denna reglerperiod och nästa, det vill säga fram till och med år 2027. Vi på Sundsvall Elnät har inte nyttjat hela utrymmet i den tidigare perioden och kommer därför att ta del av den här möjligheten till ökade investeringar i elnätet.

Läs mer om varför vi gör det här i vårt pressmeddelande.