Det här betalar du för

Du har två avtal, elnät och elhandel, men fyra kostnader

Som kund har du två olika elavtal, ett elnätsavtal med oss och ett elhandelsavtal med det företag som du köper din el av, ditt elhandelsföretag. Utöver dessa avtal har du ytterligare elkostnader under året. Du betalar moms och energiskatt månadsvis samt en myndighetsavgift en gång per år.

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en fast avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh). Din kostnad beror på säkringens storlek, som är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett tillfälle. Du kan fråga en elinstallatör eller ditt elnätsföretag om du har rätt storlek på din säkring. Bor du i lägenhet kan du vanligtvis inte ändra säkringens storlek. Du kan inte välja elnätsföretag, och därmed inte påverka kostnaderna på så vis.

Elhandelsföretaget tar betalt för den el som du förbrukar och faktureras av ditt elhandelsföretag. Du kan fritt välja elhandelsföretag och därmed påverka dina kostnader. Gå gärna in på Konsumenternas Energimarknadsbyrå för att jämföra elpriser.

Tecknar du inget elhandelsavtal, får du automatiskt ett så kallat tillsvidarepris med ett anvisat elhandelsföretag.

Utöver dina elnätskostnader tillkommer energiskatt och moms, som från den 1 januari 2018 faktureras av oss som elnätsföretag istället för av elhandlaren. Energiskatten är en konsumtionsskatt som går till stadskassan. Både energiskattens och momsens storlek/summa bestäms därför varje år av riksdagen.

En gång per år, under någon av årets första tre månader, betalar du en myndighetsavgift för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap. Denna faktureras av oss som elnätsföretag.