Effektabonnemang – högspänning

Tariff för 2024

Nedan priser gäller från 2024-01-01.
Priserna är exklusive moms.

 
Rörligt pris 3,9 öre/kWh
Fast nätavgift 2180 kr/månad
Abonnemangsavgift helår 21 kr/kW, månad
Abonnemangsavgift

Tillägg höglasttid (jan-mar, nov-dec, mån-fre 06.00-22.00)

66 kr/kW, månad
Överuttagsavgift reaktiv effekt 9 kr/kVAr, månad

Följande avgifter tillkommer för högspänning tariff

 
Elberedskapsavgift 2129 kr/år
Elsäkerhetsavgift 905 kr/år
Nätövervakningsavgift 870 kr/år
Energiskatt elöverföringsavgift 42,8  öre/kWh

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter.


Tillämpningsavgifter

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande värde för månad är den högsta uppmätta effekten under månad.
  • Faktureringsgrundande effekt för tillägg höglasttid är den högsta uppmätta effekten under höglasttid.

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = reaktiv energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande effekt för månad är effektuttag överstigande 30% av uppmätt aktiv effekt.
  • Procentsatsen avser förhållandet mellan det högsta under månaden uppmätta värdet på uttagen reaktiv 1- timmeseffekt i kVAr respektive aktiv effekt i kW