Effektabonnemang – högspänning

Nättariff för överföring av elenergi vid effektabonnemang högspänning 11 KV kod N07.

Tariff för 2019

Gäller från 2019-01-01 och tills vidare. Priserna är exklusive moms.

Rörligt pris 1,2 öre/kWh
Fast nätavgift 1285 kr/månad
Abonnemangsavgift helår 14 kr/kW, månad
Abonnemangsavgift                                                                 Tillägg höglasttid (jan-mar, nov-dec, mån-fre 06.00-22.00) 61 kr/kW, månad
Överuttagsavgift reaktiv effekt 14 kr/kVAr, månad

 

Följande avgifter tillkommer för tariff N7

Elberedskapsavgift  2447 kr/år
Elsäkerhetsavgift  750 kr/år
Nätövervakningsavgift  600 kr/år

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter.

Tillämpningsavgifter

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande värde för månad är den högsta uppmätta effekten under månad.
  • Faktureringsgrundande effekt för tillägg höglasttid är den högsta uppmätta effekten under höglasttid.

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = reaktiv energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande effekt för månad är effektuttag överstigande 30% av uppmätt aktiv effekt.
  • Procentsatsen avser förhållandet mellan det högsta under månaden uppmätta värdet på uttagen reaktiv 1- timmeseffekt i kVAr respektive aktiv effekt i kW