Effektabonnemang – högspänning

Tariff för 2022

Nedan priser gäller från 2022-01-01 och tills vidare.
Priserna är exklusive moms.

Tariff för 2022
Rörligt pris 2,9 öre/kWh
Fast nätavgift 1667 kr/månad
Abonnemangsavgift helår 16 kr/kW, månad
Abonnemangsavgift                                                                 Tillägg höglasttid (jan-mar, nov-dec, mån-fre 06.00-22.00) 62 kr/kW, månad
Överuttagsavgift reaktiv effekt 8 kr/kVAr, månad

Följande avgifter tillkommer för högspänning tariff

Följande avgifter tillkommer för tariff högspänning
Elberedskapsavgift 2129 kr/år
Elsäkerhetsavgift 905 kr/år*
Nätövervakningsavgift 870 kr/år

*Det nya priset för elsäkerhetsavgiften gäller från och med 1 februari 2022. .
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter.


Tillämpningsavgifter

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande värde för månad är den högsta uppmätta effekten under månad.
  • Faktureringsgrundande effekt för tillägg höglasttid är den högsta uppmätta effekten under höglasttid.

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = reaktiv energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande effekt för månad är effektuttag överstigande 30% av uppmätt aktiv effekt.
  • Procentsatsen avser förhållandet mellan det högsta under månaden uppmätta värdet på uttagen reaktiv 1- timmeseffekt i kVAr respektive aktiv effekt i kW