Effektabonnemang – lågspänning

Nättariff för överföring av elenergi vid effektabonnemang lågspänning 400 V kod N6.

Tariff för 2020

Gäller 2020-01-01 och tills vidare. Priserna är exklusive moms.

Tariff för 2020
Elöverföringspris 2,8 öre/kWh
Fast nätavgift 955 kr/månad
Effektavgift helår 25 kr/kW, månad
Effekt höglastsavgift                                                            Tillägg höglasttid (jan-mar, nov-dec, mån-fre 06.00-22.00) 66 kr/kW, månad
Överuttagsavgift reaktiv effekt 25 kr/kVAr, månad

Följande avgifter tillkommer för tariff N6

Följande avgifter tillkommer för tariff N6
Elberedskapsavgift 39,2 kr/år
Elsäkerhetsavgift 9,5 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter.

 

Tillämpningsavgifter

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande värde för månad är den högsta uppmätta effekten under månad.
  • Faktureringsgrundande effekt för tillägg höglasttid är den högsta uppmätta effekten under höglasttid.

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = reaktiv energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande effekt för månad är effektuttag överstigande 40% av uppmätt aktiv effekt.
  • Procentsatsen avser förhållandet mellan det högsta under månaden uppmätta värdet på uttagen reaktiv 1- timmeseffekt i kVAr respektive aktiv effekt i kW.