Effektabonnemang – lågspänning

Tariff för 2024

Nedan priser gäller från  2024-01-01 och tills vidare.

Priserna är exklusive moms.

 
Elöverföringspris (Rörligt pris) 7 öre/kWh
Fast nätavgift 1620 kr/månad
Effektavgift helår 32 kr/kW, månad
Effekt höglastsavgift

Tillägg höglasttid (jan-mar, nov-dec, mån-fre 06.00-22.00)

71 kr/kW, månad
Överuttagsavgift reaktiv effekt 15 kr/kVAr, månad

Följande avgifter tillkommer för tariff lågspänning

 
Elberedskapsavgift 39,2 kr/år
Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år
Energiskatt elöverföringsavgift 42,8 öre/kWh

 


Tillämpningsavgifter

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande värde för månad är den högsta uppmätta effekten under månad.
  • Faktureringsgrundande effekt för tillägg höglasttid är den högsta uppmätta effekten under höglasttid.

  • Faktureras på uppmätt värde (Effekt = reaktiv energi per kalendertimme).
  • Faktureringsgrundande effekt för månad är effektuttag överstigande 40% av uppmätt aktiv effekt.
  • Procentsatsen avser förhållandet mellan det högsta under månaden uppmätta värdet på uttagen reaktiv 1- timmeseffekt i kVAr respektive aktiv effekt i kW.