Fakturaförklaring

Varför får jag två olika fakturor? Hur stor del går egentligen till elnätsföretaget? Och vad är det för skatter och avgifter som läggs på elkostnaden? Kalle Lindholm, kommunikatör på enheten Energisystem på Energiföretagen, reder ut vad som är vad på elräkningen.

 

 

Har du funderingar kring din faktura? Här får du en överblick och förklaring av alla delar.

1. Anläggningsinformation

Gatuadressen till din anläggning.

2. Nätområde

Nätområde SUV betyder att du bor i det geografiska område där Sundsvall Elnät ansvarar för elnätets skötsel och funktion.

3. Anl id EAN

Anläggningsid är koden för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Tillsammans med ditt områdesid bildar detta en unik identifikation som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

4. Beräknad årlig nätkostnad

Din beräknade förbrukning i kilowattimmar (kWh) baseras på avlästa mätvärden.

5. Beräknad årsförbrukning

Din beräknade förbrukning i kilowattimmar (kWh) baseras på avlästa mätvärden.

6. Fast elnätsavgift

Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet (tidigare ”abonnemang”).

7. Elöverföring

En leveransavgift baserad på hur mycket el du förbrukar. Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig. Baseras på din elförbrukning (tidigare rörlig nätavgift).

8. Effekt, 9. Effekt höglast, 10. Överuttag reaktiv effekt,

Dessa punkter finns endast om du har ett effektabonnemang. Mer information:
Förklaringar och priser effektabonnemang lågspänning.
förklaringar och priser effektabonnemang högspänning

11. Energiskatt

Utöver dina elnätskostnader tillkommer energiskatt och moms. Klicka här för att läsa mer om energiskatten.

12. Myndighetsavgifter

En gång per år, under någon av årets första tre månader, betalar du en myndighetsavgift för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap. Denna faktureras av oss som elnätsföretag.

13. Referensnummer

Samma som OCR nummer. Anges vid betalning.

14. Oss tillhanda

Betalningen av fakturan skall vara oss tillhanda på förfallodagen. Tänk på postens/bankens handläggningstid.

15. Debitering baserad på följande mätarställning

Mätarställningen vi grundar fakturaperiodens förbrukning på.

16. Elöverföringshistorik

Fördelning i procent och kWh per månad för de senaste 12 månadernas elförbrukning.

 

Här kan du läsa mer om vad som är vad på din elräkning