Kostnad för nätanslutning

Anslutningsavgiften är en engångskostnad

När du vill ansluta ditt hem eller ditt företag till vårt elnät betalar du en engångskostnad. Kostnaden kan även innefatta dig som av någon anledning behöver öka din anläggningsbehov utav el.

Prislista från 2022-01-01

Prislista från 2023-01-01