Säkringsabonnemang

Nättariff för överföring av elenergi vid säkringsabonnemang lågspänning, 400V.

Nättariff för 2019

Nättariff för överföring av elenergi vid säkringsabonnemang lågspänning, 400V. 2019-01-01 och tills vidare.

 

Tarifftyp

(Kr/år)

Inkl. moms

Exkl. moms

16 A lägenhet

1075

860

20 A lägenhet

2720

2176

25 A lägenhet

3285

2628

16 A

2945

2356

20 A

4565

3652

25 A

6195

4956

35 A

8535

6828

50 A

11945

9556

63 A

15385

12308

 Elöverföring nätavgift Öre/kWh

All tid, lägenhet

17,5

14

All tid, säkringskunder

13,75

11

Tillämpningsavgifter

Tariff 16 A lgh

Är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och som har ett gemensamt fastighetsabonnemang. Med flerbostadshus avses hus med minst 3 lägenheter. Med flerbostadshus avses inte kedjehus, radhus, parhus eller liknande sammanbyggda hus. Koden gäller även för lägenheter med anslutning enfas 25 Ampere.

Tariff 20A lgh och 25A lgh

Är avsedd för bostadslägenheter med trefas anslutning 20 och 25 ampere, i övrigt liknande villkor som för 16A lgh.

Allmänna bestämmelser

Den fasta avgiften bestäms av mätarsäkringens (passdelens) storlek i Ampere. Byte av passdel får endast utföras av auktoriserad elinstallatör, som skriftligen rapporterar ändringen till nätbolaget med avsedd installationsanmälan. Tarifferna gäller för leverans i en punkt under normala förhållanden. Skulle speciella förhållanden råda kan andra avgifter komma att tillämpas. Byte av tariff får ej ske mer än en gång per år. I övrigt gäller ”Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K eller NÄT 2012 N”. Tidsbegrepp för angivna klockslag är svensk normaltid. Kund kan begära prövning av nättariffernas skälighet hos Energimarknadsinspektionen.

 

Följande avgifter tillkommer för säkringstariffer

Elberedskapsavgift  56,25kr/år (inklusive moms)
Elsäkerhetsavgift  11,875kr/år (inklusive moms)
Nätövervakningsavgift  3,75kr/år (inklusive moms)