Säkringsabonnemang

Nättariff för överföring av elenergi vid säkringsabonnemang lågspänning, 400V.

Nättariff för 2020

Nättariff för överföring av elenergi vid säkringsabonnemang lågspänning, 400V. 2020-01-01 och tills vidare.

 

 

 

Tarifftyp

(Kr/år)

Inkl. moms 

Exkl. moms

16 A lägenhet

1120

896

20 A lägenhet

2840

2272

25 A lägenhet

3425

2740

16 A

3060

2448

20 A

4745

3796

25 A

6440

5152

35 A

8875

7100

50 A

12420

9936

63 A

16000

12800

 Elöverföring nätavgift Öre/kWh

All tid, lägenhet

18,1

14,5

All tid, säkringskunder

14,4

11,5

Tillämpningsavgifter

Tariff 16 A lgh

Är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och som har ett gemensamt fastighetsabonnemang. Med flerbostadshus avses hus med minst 3 lägenheter. Med flerbostadshus avses inte kedjehus, radhus, parhus eller liknande sammanbyggda hus. Koden gäller även för lägenheter med anslutning enfas 25 Ampere.

Tariff 20A lgh och 25A lgh

Är avsedd för bostadslägenheter med trefas anslutning 20 och 25 ampere, i övrigt liknande villkor som för 16A lgh.

Allmänna bestämmelser

Den fasta avgiften bestäms av mätarsäkringens (passdelens) storlek i Ampere. Byte av passdel får endast utföras av auktoriserad elinstallatör, som skriftligen rapporterar ändringen till nätbolaget med avsedd installationsanmälan. Tarifferna gäller för leverans i en punkt under normala förhållanden. Skulle speciella förhållanden råda kan andra avgifter komma att tillämpas. Byte av tariff får ej ske mer än en gång per år. I övrigt gäller Allmänna avtalsvillkor Konsument eller Allmänna avtalsvillkor Näringsverksamhet. Tidsbegrepp för angivna klockslag är svensk normaltid. Kund kan begära prövning av nättariffernas skälighet hos Energimarknadsinspektionen.

Följande avgifter tillkommer för säkringstariffer

Elberedskapsavgift  49kr/år (inklusive moms)
Elsäkerhetsavgift  12,75kr/år (inklusive moms)
Nätövervakningsavgift  5,44kr/år (inklusive moms)