Säkringsabonnemang

Nättariff för överföring av elenergi vid säkringsabonnemang lågspänning, 400V.

Nättariff för 2022

Nättariff för överföring av elenergi vid säkringsabonnemang lågspänning, 400V. 2022-01-01 och tills vidare.

Tarifftyp(Kr/år)
 Inkl. moms Exkl. moms
16 A lägenhet13451076
20 A lägenhet34102728
25 A lägenhet41103288
16 A36702936
20 A56954556
25 A77306184
35 A106508520
50 A1490511924
63 A1920015360
Elöverföring nätavgiftÖre/kWh
All tid, lägenhet25,020,0
All tid, säkringskunder18,7515,0

Tillämpningsavgifter

Tariff 16 A lgh

Är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och som har ett gemensamt fastighetsabonnemang. Med flerbostadshus avses hus med minst 3 lägenheter. Med flerbostadshus avses inte kedjehus, radhus, parhus eller liknande sammanbyggda hus. Koden gäller även för lägenheter med anslutning enfas 25 Ampere.

Tariff 20A lgh och 25A lgh

Är avsedd för bostadslägenheter med trefas anslutning 20 och 25 ampere, i övrigt liknande villkor som för 16A lgh.

Allmänna bestämmelser

Den fasta avgiften bestäms av mätarsäkringens (passdelens) storlek i Ampere. Byte av passdel får endast utföras av auktoriserad elinstallatör, som skriftligen rapporterar ändringen till nätbolaget med avsedd installationsanmälan. Tarifferna gäller för leverans i en punkt under normala förhållanden. Skulle speciella förhållanden råda kan andra avgifter komma att tillämpas. Byte av tariff får ej ske mer än en gång per år. I övrigt gäller Allmänna avtalsvillkor Konsument eller Allmänna avtalsvillkor Näringsverksamhet. Tidsbegrepp för angivna klockslag är svensk normaltid. Kund kan begära prövning av nättariffernas skälighet hos Energimarknadsinspektionen.

Elberedskapsavgift  49kr/år (inklusive moms)
Elsäkerhetsavgift  13,88 kr/år (inklusive moms)*
Nätövervakningsavgift  5,44kr/år (inklusive moms)

*Det nya priset för elsäkerhetsavgiften gäller från och med 1 februari 2022.