Säkringsabonnemang

Nättariff för överföring av elenergi vid säkringsabonnemang lågspänning, 400V.

Nättariff för 2023

Gäller från 2023-01-01 och tills vidare.

Tarifftyp (Kr/år)
  Inkl. moms  Exkl. moms
16 A lägenhet 1345 1076
20 A lägenhet 3410 2728
25 A lägenhet 4110 3288
16 A 3670 2936
20 A 5695 4556
25 A 7730 6184
35 A 10650 8520
50 A 14905 11924
63 A 19200 15360
Elöverföring nätavgift Öre/kWh
All tid, lägenhet 33,9 27,1
All tid, säkringskunder 24,6 19,7

Följande avgifter tillkommer för säkringstariffer

(Kr/år) Inkl. moms  Exkl. moms
Elberedskapsavgift 49,00 39,20 
Elsäkerhetsavgift 13,88 11,10
Nätövervakningsavgift 5,44  4,35
Energiskatt elöverföringsavgift 49 öre/kWh 39,2 öre/kWh

Tillämpningsavgifter

Tariff 16 A lgh

Är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och som har ett gemensamt fastighetsabonnemang. Med flerbostadshus avses hus med minst 3 lägenheter. Med flerbostadshus avses inte kedjehus, radhus, parhus eller liknande sammanbyggda hus. Koden gäller även för lägenheter med anslutning enfas 25 Ampere.

Tariff 20A lgh och 25A lgh

Är avsedd för bostadslägenheter med trefas anslutning 20 och 25 ampere, i övrigt liknande villkor som för 16A lgh.

Allmänna bestämmelser

Den fasta avgiften bestäms av mätarsäkringens (passdelens) storlek i Ampere. Byte av passdel får endast utföras av auktoriserad elinstallatör, som skriftligen rapporterar ändringen till nätbolaget med avsedd installationsanmälan. Tarifferna gäller för leverans i en punkt under normala förhållanden. Skulle speciella förhållanden råda kan andra avgifter komma att tillämpas. Byte av tariff får ej ske mer än en gång per år. I övrigt gäller Allmänna avtalsvillkor Konsument eller Allmänna avtalsvillkor Näringsverksamhet. Tidsbegrepp för angivna klockslag är svensk normaltid. Kund kan begära prövning av nättariffernas skälighet hos Energimarknadsinspektionen.