Problemet med autogirofakturorna är nu löst!

Vi hade i månadsskiftet februari-mars tekniska problem med våra autogirodragningar.

Felet är nu åtgärdat av vår systemleverantör och fakturorna har dragits från de berörda kundernas konton.