Regeringen kompenserar för höga elpriser.

I och med att regeringen beslutat kompensera de hushåll som drabbats av höga elhandelspriser har också ett förslag från regeringen lämnats in om att vi, som elnätsbolag, ska administrera utbetalningarna till de kunder i vårt elnätsområde som omfattas av kompensationen. December, januari och februari är de månader som kommer att kompenseras baserat på förbrukningens storlek.

Vi, på Sundsvall Elnät, inväntar just nu mer information och uppdaterar dig genom att uppdatera denna nyhet.

Klicka här för att läsa vad Regeringskansliet skriver om elpriskompensationen.