Anmäl strömavbrott

En del fel som uppstår när det gäller el till din bostad eller lokal går att kontrollera, felsöka och åtgärda själv. Svara på frågorna för att få svar på vilken typ av fel som du råkat ut för och hur du ska gå vidare för att få strömmen tillbaka så fort som möjligt.

Har dina grannar också problem med strömmen?

Kontakta din hyresvärd eller vaktmästare som kan hjälpa dig med felsökningen om du bor i ett flerfamiljs- eller lägenhetshus. Får du ingen kontakt med hyresvärden eller vaktmästaren behöver du kontakta oss på 060-12 92 40.

Bor du i ett villaområde och har problem med strömmen behöver du kontakta oss på 060-12 92 40 för att anmäla strömavbrottet.

Innan du ringer oss på 060-12 92 40 för att anmäla strömavbrottet bör du se över nedanstående punkter.

  • Är du nyinflyttad? Kan du ha missat att teckna ett elnätsavtal? Ring oss för att teckna ett elnätsavtal.
  • Byt ut alla tre huvudsäkringar. De sitter oftast vid elmätaren i bostaden.
  • Kontrollera om jordfelsbrytaren löst ut. Får du delvis tillbaka strömmen, kontakta en elinstallatör. I annat fall ringer du oss på 060-12 92 40 för felavhjälpning.

 

Oplanerade strömavbrott

Orsakerna till ett oplanerat strömavbrott är många. Exempelvis kan det orsakas av att en kabel har grävts av, ett blixtnedslag har skett eller att ett träd har fallit över luftburna elledningar i området. Det är svårt för oss att informera dig om oplanerade strömavbrott, men om olyckan är framme för vi allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt.

Avbrottsersättning och skadestånd

Bor du inom vårt elområde och haft ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar, då har du rätt till avbrottsersattning. I händelse av exempelvis en storm så kan det uppstå andra typer av skador annat än själva strömlösheten som en följd av detta. Det kan handla om ekonomiska utlägg för exempelvis förstörd mat. Då kan du vara berättigad även till skadestånd.
Här kan du läsa mer om avbrottsersättning och skadestånd.