Avbrottsersättning och skadestånd

Bor du inom vårt elområde och haft ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar, då har du rätt till avbrottsersättning.

Så här beräknas storleken på avbrottsersättning

  • Om du haft avbrott i mer än 12 timmar, men mindre än 24 timmar, får du ersättning med 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men du får minst 1100 kronor.
  • Om du haft avbrott i mer än 24 timmar, men mindre än 48 timmar, får du ersättning med 37,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men du får minst 2 200 kronor.
  • Om du haft avbrott i mer än 48 timmar, men mindre än 72 timmar, får du ersättning med 62,5 procent, men du får minst 3 300 kronor.
  • Om du haft avbrott i mer än 72 timmar, men mindre än 96 timmar, får du ersättning med 87,5 procent, men du får minst 4 400 kronor.
  • Om du haft avbrott i mer än 96 timmar, men mindre än 120 timmar, får du ersättning med 112,5 procent, men du får minst 5 500 kronor – och så vidare.

Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Aktivera avbrottsaviseringar på sms/mail

Nu kan du få sms/mail när du har ett strömavbrott. Du får uppdateringar under strömavbrottet, och blir meddelad när det är åtgärdat.

Logga in på Mina sidor, minasidor.sundsvallelnat.se, och läs mer om hur du går tillväga för att aktivera funktionen. För att logga in behöver du ha ditt kundnummer, som du hittar på din faktura. På Mina sidor kan du även se din elförbrukning.

Vad innebär skadestånd?

I händelse av exempelvis en storm så kan det uppstå andra typer av skador annat än själva strömlösheten som en följd av detta. Det kan handla om ekonomiska utlägg för exempelvis förstörd mat. Då kan du vara berättigad även till skadestånd. I dessa fall är det Ellagen som gäller, och som säger att avbrottsersättningen ska avräknas från skadeståndsersättningen. Det innebär att vi som elnätbolag bara kan betala ut skadeståndsersättning till den del som överstiger ersättningen du får enligt reglerna om avbrottsersättning. Det vill säga, du har inte möjlighet att få både full skadeståndsersättning och full avbrottsersättning. Om du exempelvis är berättigad till avbrottsersättning med 1000 kronor och skadeståndsersättning med 1 100 kronor blir den totala ersättningen 1 100 kronor (1000 kronor i avbrottsersättning och 100 kronor i skadestånd).

För mer information eller frågor, hör gärna av dig till vårt Kundcenter på: 060-600 50 20 eller på info@sundsvallelnat.se

Fyll i formuläret för att anmäla skada

  • När du använder detta formulär så behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver personuppgifterna för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hanteringen av dina personuppgifter
  • Max. file size: 64 MB.
  • Max. file size: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.