Avbrottsersättning och skadestånd

Bor du inom vårt elområde och haft ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar, då har du rätt till avbrottsersättning.

Så här beräknas storleken på avbrottsersättning

  • Om du haft avbrott i mer än 12 timmar, men mindre än 24 timmar, får du ersättning med 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men du får minst 900 kronor.
  • Om du haft avbrott i mer än 24 timmar, men mindre än 48 timmar, får du ersättning med 37,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men du får minst 1 800 kronor.
  • Om du haft avbrott i mer än 48 timmar, men mindre än 72 timmar, får du ersättning med 62,5 procent, men du får minst 2 700 kronor.
  • Om du haft avbrott i mer än 72 timmar, men mindre än 96 timmar, får du ersättning med 87,5 procent, men du får minst 3 600 kronor.
  • Om du haft avbrott i mer än 96 timmar, men mindre än 120 timmar, får du ersättning med 112,5 procent, men du får minst 4 500 kronor – och så vidare.

Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Vad innebär skadestånd?

I händelse av exempelvis en storm så kan det uppstå andra typer av skador annat än själva strömlösheten som en följd av detta. Det kan handla om ekonomiska utlägg för exempelvis förstörd mat. Då kan du vara berättigad även till skadestånd. I dessa fall är det Ellagen som gäller, och som säger att avbrottsersättningen ska avräknas från skadeståndsersättningen. Det innebär att vi som elnätbolag bara kan betala ut skadeståndsersättning till den del som överstiger ersättningen du får enligt reglerna om avbrottsersättning. Det vill säga, du har inte möjlighet att få både full skadeståndsersättning och full avbrottsersättning. Om du exempelvis är berättigad till avbrottsersättning med 900 kronor och skadeståndsersättning med 1 000 kronor blir den totala ersättningen 1 000 kronor (900 kronor i avbrottsersättning och 100 kronor i skadestånd).

För mer information eller frågor, hör gärna av dig till vårt Kundcenter på: 060-600 50 20 eller på info@sundsvallelnat.se